Trường Vương quốc Hạnh phúc (Merry Kingdom)
Hotline: 0983 776 771 (chị Hà Tea)
Email: info@nghethuatquyenru.com - NgThuatQuyenRu@gmail.com
Facebook.com/NgheThuatQuyenRu
Địa chỉ : 3 Phan Van Dat, tang 3, khach san The Thao, Q.1 HCM