Pepper Radio kỳ 6

Chủ đề: SỢ - Trong radio này,  Pepper muốn cùng các bạn thả bay hết những nỗi sợ đã làm cuộc sống bạn trở nên đen nhẻm với những suy nghĩ tiêu cực và không bình an. Chúng ta cùng lên lại kế hoạch mới cho những giấc mơ đẹp.
Đánh giá Radio Nghệ thuật quyến rũ 10/10 dựa trên 216 đánh giá.